1 en 8 december 2020 - Tweedaagse ONLINE vorming voor ouderenbegeleiders - Limburg

Ouderen vormen een risicogroep in verband met zelfdoding. Zelfdoding kadert veelal in een depressief toestandsbeeld. 15% tot 30% van de 65-plussers heeft depressieve symptomen, 5% maakt een ernstige depressie door. Bij rusthuisbewoners liggen deze aantallen nog hoger. Signalen herkennen van depressie en suïciderisico en gerichte zorg op gang brengen, kan levens redden. De zorg voor depressieve en suïcidale ouderen is vaak zeer veeleisend. De suïcidepreventiewerking van de CGG biedt vorming en ondersteuning. 

Voor wie is deze vorming interessant?

Voor alle professionelen die beroepsmatig met ouderen werken en die zich graag willen verdiepen in het thema suïcidepreventie.

Wat kan je verwachten?

Een interactieve online vorming: combinatie van theorie, praktijk, het aanleren van vaardigheden en het uitwisselen van ervaringen. Volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:

  • Hoe kan je merken dat een oudere aan zelfmoord denkt?  
  • Hoe ga je het gesprek aan rond suïcidaliteit? 
  • Hoe schat je het suïciderisico in? 
  • Welke hulpbronnen zijn er voor ouderen? 
  • Hoekan je zorgen voor veiligheid? 
  • Wat als een oudere een suïcidepoging doet of overlijdt door zelfdoding?  

Praktisch

Online via ZOOM. De deelnemers krijgen op voorhand de nodige instructies om alles vlot te laten verlopen. 

DATA: 1 en 8 december, deelname aan beide data is een voorwaarde. We starten om 09u30 en ronden af om 15u. We voorzien voldoende pauzes.

PRIJS: 110 euro p.p. 

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met Anneleen Depaire: anneleen.depaire@dagg-cgg.be of via het nummer van DAGG Lommel: 011/54.23.62

Inschrijven kan door onderstaand formulier in te vullen: 

Indien het e-mailadres van de deelnemer niet dezelfde is als de jouwe, gelieve hier dan het e-mailadres van de deelnemer in te vullen.
CAPTCHA
Deze vraag stellen we om te testen of je al dan niet een echte persoon bent. Zo kunnen we spam vermijden.

© Zelfmoord1813 - disclaimer