Statusbericht

Submissions for this form are closed.

2 februari 2021 - ONLINE Vorming zelfmoordpreventie voor jeugdwerkers - VOLZET

Het jeugdwerk kan een rustpunt betekenen voor heel wat jongeren. Belangrijk, want jongeren worden in onze maatschappij geconfronteerd met heel wat uitdagingen: voldoen aan verwachtingen, presteren op school, eventuele moeilijkheden thuis, een laag zelfbeeld... Dit kan ervoor zorgen dat jongeren het psychisch moeilijk krijgen. Ze worstelen met depressieve gevoelens en kunnen zelfs spelen met de gedachte aan zelfdoding.

Zelfmoordgedachten en -pogingen komen helaas voor bij jongeren, ook in het jeugdwerk. Door hun positieve en laagdrempelige aanwezigheid bij jongeren in hun vrijetijdscontext kan het jeugdwerk een belangrijke rol spelen in het bevorderen van geestelijke gezondheid en zelfmoordpreventie. 

Voor wie is deze vorming interessant?

Deze vorming richt zich naar jeugdwerkers uit het brede jeugdwerklandschap. Ook geïnteresseerde vrijwilligers in het jeugdwerk zijn welkom op de vormingsdag.

Wat kan je verwachten?

Deze vormingsdag rond zelfmoordpreventie tracht een antwoord te bieden op een aantal belangrijke vragen zoals: Welke jongeren zijn kwetsbaar voor psychische problemen zoals depressie? Geven jongeren signalen wanneer ze denken aan zelfdoding? En kunnen we deze als jeugdwerk herkennen? Wat kan de rol van het jeugdwerk zijn als het gaat over psychische moeilijkheden bij jongeren en zelfmoordpreventie? Wat is een goede manier om een groep te begeleiden na een zelfdoding van een lid, animator of vrijwilliger?
 

Volgende zaken komen concreet aan bod:

  • Inhoudelijke achtergrond en een kader om suïcide te bekijken (kenmerken van zelfmoord, signalen, risicojongeren, ...)
  • Rol van de jeugdwerker
  • Zelfmoordpreventie in het jeugdwerk: wat zijn de mogelijkheden?
  • Brainstorm en uitwisseling van ervaringen, noden en de manier waarop jeugdwerk en zelfmoordpreventie elkaar kunnen versterken.

Praktisch

KOSTPRIJS
€55.

Je inschrijving is pas definitief na overschrijving van het cursusgeld. Kosteloos annuleren kan tot 14 werkdagen voor de vormingsdag.

LOCATIE
Online.

WANNEER
Dinsdag 2 februari 2021. We starten de vorming om 9u30 en ronden af om 15u30.

 

Deze opleiding is volledig volzet.

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met Gaetana Meeus, gaetana.meeus@cgglargo.be, 051/25.99.30.

© Zelfmoord1813 - disclaimer