22 en 29 november 2021 - Tweedaagse ONLINE vorming suïcidepreventie voor volwassenenbegeleiders – Brussel

Suïcide vormt in België een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem. Elke dag overlijden gemiddeld 5 mensen door zelfmoord en er gebeuren ontzettend veel zelfmoordpogingen. Deskundigheidsbevordering bij hulpverleners vormt één van de meest succesvolle preventiestrategieën. Daarom biedt de suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg een 2-daagse vorming aan voor hulpverleners uit de volwassenenhulpverlening.

In deze vorming wordt stil gestaan bij de problematiek en worden handvatten aangereikt om met suïcidale personen om te gaan.

Voor wie is deze vorming interessant?

Hulpverleners uit CAW, slachtofferhulp, PAAZ en spoedafdelingen, ziekenhuispersoneel van PZ, liaisonpsychiatrie AZ, voorzieningen Geestelijke Gezondheidszorg, huisartsen, mobiele (crisis)teams, OCMW, thuiszorg, hulpdiensten, ...

De groep bestaat uit mensen met verschillende achtergronden. Dit creëert een forum waar men een leerrijk en kleurrijk palet van ervaringen kan delen.

Wat kan je verwachten?

Gedurende 2 dagen gaan we op een interactieve manier aan de slag. We maken een combinatie van theorie, praktijk, het aanleren van vaardigheden en uitwisselen van ervaringen. Volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:

  • Hoe vaak komt zelfdoding voor?
  • Wat zijn de oorzaken van suïcidaliteit?
  • Wat zijn de risicofactoren?
  • Wat zijn de signalen die wijzen op suïcidaliteit?
  • Hoe kan je het risico op suïcide inschatten?
  • Hoe ga je het gesprek aan met een suïcidale persoon?
  • Wat doe je in geval van crisis?
  • Wat doe je in geval van een suïcidepoging?
  • Hoe ga je om met nabestaanden?
  • Hoe ga je om met je eigen gevoelens als hulpverlener?

Om de interactiviteit van de vorming te garanderen wordt er gebruik gemaakt van videofragmenten, groepsdiscussie, rollenspelen en casussen die de deelnemers zelf aanbrengen. We trachten hierbij telkens te vertrekken vanuit levensechte begeleidingssituaties met volwassenen, om op deze manier antwoorden voor de praktijk te vinden.

Praktisch

Data: Maandag 22 en 29 november 2021. De vorming gaat steeds door van 9u30 tot 16u00. De terugkomdag zal doorgaan op maandag 7 februari 2022 van 9u30 tot 12u30

Deze vorming zal online doorgaan.

Prijs: € 110/deelnemer -- Jouw inschrijving is pas definitief na overschrijving. Een engagement voor beide dagen is een voorwaarde om deel te nemen.

Tip: Volg ons op onze Facebook-pagina

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met Jolien Knaeps (coördinator CGG-SP Brussel) – jolien.knaeps@cgg-brussel.be of 02/478 90 90

Of schrijf je onmiddellijk in via onderstaand formulier.

Indien het e-mailadres van de deelnemer niet dezelfde is als de jouwe, gelieve hier dan het e-mailadres van de deelnemer in te vullen.
CAPTCHA
Deze vraag stellen we om te testen of je al dan niet een echte persoon bent. Zo kunnen we spam vermijden.

© Zelfmoord1813 - disclaimer