22 november 2021 - ONLINE halve dag basis suïcidepreventie voor ouderenbegeleiders- West-Vlaanderen

Ouderen vormen een risicogroep in verband met zelfdoding. Zelfdoding kadert veelal in een depressief toestandsbeeld. 15 tot 30% van de 65-plussers heeft depressieve symptomen, 5% maakt een ernstig depressie door. Bij rusthuisbewoners liggen deze aantallen nog hoger. Signalen herkennen van depressie en suïciderisico en gerichte zorg op gang brengen, kan levens redden. De zorg voor depressieve en suïcidale ouderen is vaak zeer veeleisend. De suïcidepreventiewerking van de CGG biedt vorming en ondersteuning.

Voor wie is deze vorming interessant?

De vorming richt zich tot medewerkers die werken met ouderen uit de eerstelijnszorg, de welzijnszorg en de niet ggz- organisaties

Wat kan je verwachten?

'Voor mij hoeft het niet meer...'

Die woorden te horen krijgen, roept doorgaans heel wat vragen op: hoe moet je die uitspraak begrijpen? Hoe komt iemand tot dit idee? Wat hoeft er niet meer? Denkt hij/zij nu aan zelfmoord? Hoe moet het nu verder en hoe kan je helpen? Wat als je enkel een vermoeden hebt? Zijn er signalen waarop je moet letten? Waar kan je met je bezorgdheid terecht en wanneer moet je doorverwijzen naar waar?

In deze vorming komen volgende thema's aan bod: cijfers en definities, suïcidaal proces, verklarend model, signalen, bespreekbaar maken, risico-inschatting en doorverwijzing.

Praktisch

Online via ZOOM. Deelnemers krijgen op voorhand de nodige instructies om alles vlot te laten verlopen.

Datum: 22 november van 13u30-16u30

Kostprijs: €35

De inschrijving is volledig na betaling.

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met Jente Vandeburie, jente.vandeburie@cgglargo.be, T 051 25 99 30 

Indien het e-mailadres van de deelnemer niet dezelfde is als de jouwe, gelieve hier dan het e-mailadres van de deelnemer in te vullen.
CAPTCHA
Deze vraag stellen we om te testen of je al dan niet een echte persoon bent. Zo kunnen we spam vermijden.

© Zelfmoord1813 - disclaimer