Statusbericht

Submissions for this form are closed.

25 februari en 4 maart 2021 - Tweedaagse ONLINE vorming suïcidepreventie voor volwassenenbegeleiders – Limburg-VOLZET

Suïcide vormt in België een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem. Elke dag overlijden gemiddeld 7 mensen door zelfmoord en er gebeuren meer dan 10 keer zoveel zelfmoordpogingen. Deskundigheidsbevordering bij hulpverleners is één van de meest efficiënte preventiestrategieën. Daarom biedt de suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg een 2-daagse vorming aan voor hulpverleners uit de volwassenenhulpverlening.

In deze vorming wordt stil gestaan bij de problematiek en worden handvatten aangereikt om met suïcidale personen om te gaan.

Voor wie is deze vorming interessant?

Hulpverleners uit CAW, CAD, CMD, CGG, PAAZ en liaisonpsychiatrie AZ, mobiele (crisis)teams, ...

Wat kan je verwachten?

Een interactieve vorming. Combinatie van theorie, praktijk en het aanleren van vaardigheden, uitwisselen van ervaringen. Volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:

  • Hoe vaak komt zelfdoding voor?
  • Wat zijn de oorzaken van suïcidaliteit?
  • Wat zijn de risicofactoren?
  • Wat zijn de signalen die wijzen op suïcidaliteit?
  • Hoe kan je risico inschatten?
  • Hoe ga je het gesprek aan met een suïcidale persoon?
  • Wat doe je in geval van crisis?
  • Wat doe je in geval van een suïcidepoging?
  • Hoe ga je om met nabestaanden?

Praktisch

Online via ZOOM. Deelnemers krijgen op voorhand de nodige instructies om alles vlot te laten verlopen. 

Data: donderdag 25 februari en donderdag 4 maart 2021. We starten om 9u30 en ronden af om 15u. We voorzien voldoede pauzes.

Prijs: 110 euro pp 

Een engagement voor beide dagen is een voorwaarde om deel te nemen.

Inschrijven voor deze vorming kan helaas niet meer, de vorming is VOLZET. 

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met Marie Van Broeckhoven - marie.vanbroeckhoven@dagg-cgg.be - tel: 011/542362.

© Zelfmoord1813 - disclaimer