Statusbericht

Submissions for this form are closed.

29 januari, 2 en 12 februari 2021 - Driedaagse ONLINE vorming suïcidepreventie voor jongerenbegeleiders - Vlaams-Brabant - VOLZET

Voor wie is deze vorming interessant?

Leerlingenbegeleiders, CLB-personeel, medewerkers van JAC, CAW, jongerenwelzijn, CGG, kinder- en jongerenpsychiatrie,...

Jongeren zijn een belangrijke doelgroep op vlak van suïcidepreventie.

Het is dan ook van groot belang dat professionelen die met jongeren werken adequaat reageren op (signalen van) suïcidaal gedrag. Daarom richten wij ons op alle jongerenbegeleiders in onze driedaagse vorming suïcidepreventie.

Wat kan je verwachten?

Een interactieve online vorming. Combinatie van theorie, praktijk en het aanleren vanvaardigheden, uitwisselen van ervaringen. Volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:

  • Hoe vaak komt zelfdoding voor? Is er een probleem bij onze jongeren?
  • Hoe kan je een jongere met psychische problemen herkennen? Wat zijn de signalen?
  • Hoe kan je het risico op suïcide inschatten?
  • Hoe ga je het gesprek aan met een suïcidale jongere?
  • Wat doe je in geval van crisis?
  • Wat doe je in geval van een suïcidepoging?
  • Hoe ga je om met nabestaanden?
  • Hoe ga je om met je eigen gevoelens als begeleider?
  • Hoe maak je een suïcidepreventiebeleid op maat voor je school of organisatie?

Praktisch

Data

29 januari, 2 en 12 februari 2021 ONLINE via ZOOM 

De terugkomdag zal doorgaan op 18 januari 2022 in de voormiddag, te CGG PassAnt Leuven, Sint Geertruiabdij 6.

Prijs

195€ 

Je inschrijving is pas definitief na overschrijving van het cursusgeld (na ontvangst van factuur).

Een engagement voor de 3 dagen is een voorwaarde om deel te nemen.

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met Laura Jonville, 02/ 361 21 28, laura.jonville@passant.be.

Of schrijf hieronder meteen in.

© Zelfmoord1813 - disclaimer