3 februari 2022 - Vorming zelfmoordpreventie voor leerlingenbegeleiders (1 dag) - Antwerpen

In 2014 zei 16% van de 13 tot 18 jarigen dat ze al 2 keer of meer aan zelfmoord hadden gedacht. In 2018 ondernam 12% van de meisjes tussen 15 en 19 jaar een poging en 7% van de jongens in die leeftijdscategorie. In elke school zitten dus jongeren die aan zelfmoord denken, een poging hebben gedaan of iemand kennen die eraan denkt.

Daarom organiseren we een specifieke vorming voor leerlingenbegeleiders. Het doel is handvatten geven over het herkennen van de problematiek, hoe het bespreekbaar te maken, hoe het risico in te schatten, e.d. Zo kunnen suïcidale jongeren sneller worden opgemerkt. Tijdens deze interactieve vorming leer je ook hoe je best doorverwijst en uit de geheimhouding blijft.

Voor wie is deze vorming interessant?

Deze vorming richt zich in eerste instantie op leerlingenbegeleiders die via hun job in contact kunnen komen met leerlingen die aan zelfmoord denken. Ook leerkrachten, clb-medewerkers, directie,... zijn welkom op deze vorming.

Wat kan je verwachten?

Na een kort theoretisch kader gaan we tijdens deze vormingsdag vooral praktisch aan de slag, aan de hand van verschillende methodieken en concrete tools.

Praktisch

Wanneer? Donderdag 3 februari, 9u30-16u30

Locatie? Wordt later meegedeeld

Kostprijs? €60

Kosteloos annuleren kan tot 14 dagen voor de vorming.

Interesse?

Neem contact op met Jolien Mertens (tel. 03 620 10 20 of jolien.mertens@andante.be) of schrijf je in via onderstaand formulier.

Voor vragen specifiek rond facturatie: facturatie.suicidepreventie@andante.be

Indien het e-mailadres van de deelnemer niet dezelfde is als de jouwe, gelieve hier dan het e-mailadres van de deelnemer in te vullen.
Bevraag bij jouw organisatie of een BTW-nummer of ondernemingsnummer vermeld moet worden op de factuur.
Bevraag bij jouw organisatie of een bestelbonnummer vermeld moet worden op de factuur.

© Zelfmoord1813 - disclaimer