Eerste zicht op suïcidecijfers van 2020

De vraag naar actuele suïcidecijfers is groot, gezien de bezorgdheid over de impact van de coronacrisis. Officiële gestandaardiseerde sterftecijfers voor 2020 via de sterftecertificaten (verwerkt door het Agentschap Zorg en Gezondheid) zijn nog niet voorhanden, maar het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) kon nu de Belgische cijfers van de Federale Politie inkijken voor het eerste semester van 2020.  

Een vergelijking van deze Belgische cijfers van de Federale Politie voor de periode maart t.e.m. juni 2020 met de cijfers uit dezelfde periode in 2019 toont het volgende:

  • In de maanden maart, april, mei en juni van het jaar 2020 waren er minder suïcidepogingen (met tussenkomst van politie) dan in diezelfde maanden in 2019.
  • Het aantal suïcides was in maart 2020 gelijk aan het aantal in maart 2019, in april en mei 2020 lager dan in april en mei 2019 en in juni 2020 hoger dan in juni 2019.

Ook van het aantal suïcidepogingen geregistreerd via de spoeddiensten van de Vlaamse ziekenhuizen zijn intussen de eerste cijfers voor het volledige jaar 2020 bekend (Bron: Eenheid voor Zelfmoordonderzoek, UGent). In 2020 werkten 36 Vlaamse ziekenhuizen mee aan dit registratieproject. Tot op heden zijn van 13 van de 36 ziekenhuizen de volledige data van de suïcidepogingen in 2020 ontvangen. Uit de eerste data blijkt dat het aantal suïcidepogingen (geregistreerd op de spoeddiensten) in 2020 lager lag dan het aantal suïcidepogingen in 2019. UPDATE 12/05/2021: intussen zijn van 23 van de 36 ziekenhuizen de data bekend, dit werd geüpdatet in de bijlage.

Een overzicht van deze voorlopige cijfers en meer toelichting vind je in deze bijlage.

Deze data zullen nog verder aangevuld en geüpdatet worden in de komende maanden.

Voor duiding kan je terecht bij het VLESP op info@vlesp.be

Contactpersoon voor de pers: prof. dr. Gwendolyn Portzky

Meer over de impact van corona op onze mentale gezondheid lees je hier.

! We vragen om met de nodige voorzichtigheid naar deze cijfers te kijken, bij communicatie erover geen absolute cijfers uit de tabellen te plukken en strikt de vernieuwde mediarichtlijnen te volgen en onze tips voor sociale mediagebruikers.

 

© Zelfmoord1813 - disclaimer