Ik wil mijn schoolwerk maken over zelfdoding

Geplaatst door: Gaetana Meeus

Suïcidepreventiewerking van de CGG

Het thema zelfdoding aan bod laten komen binnen een onderwijscontext is niet eenvoudig. Het kan dan ook wel wat vragen oproepen zoals:

  • Hoe reageer ik als een leerling een werk wil maken over zelfdoding?
  • Is het een goed idee om leerlingen zelf een huiswerkopdracht mee te geven over dit thema?
  • Waarop moet ik letten bij een klasgesprek over zelfdoding?

In de folder  ‘ik wil mijn werk maken over zelfdoding’ zijn alvast wat tips en kadering te vinden over hoe je hier op een gepaste manier mee aan de slag kan gaan.

Volgende algemene aandachtspunten kunnen hierbij naar voor geschoven worden:

  • Wees bewust van de complexiteit van het thema zelfdoding en de verwevenheid met persoonlijke verhalen van leerlingen. Voorzie dan ook de nodige ondersteuning!
  • Heb aandacht voor het ruimere thema geestelijke gezondheid, beschermende factoren en hulpzoekend gedrag. Maak duidelijk waar leerlingen terecht kunnen voor hulp.
  • Maak werk van een suïcidepreventiebeleid op school.

Een school kan terecht bij de Suïcidepreventiewerking van de CGG voor gratis ondersteuning bij de opmaak van een suïcidepreventiebeleid én voor vorming op maat voor het schoolpersoneel.

© Zelfmoord1813 - disclaimer