Werkgroep Verder lanceert forum en herinneringswebsite

Geplaatst door: Lore Vonck

Werkgroep Verder

Werkgroep Verder, de organisatie voor nabestaanden na zelfdoding en onderdeel van Zelfmoord1813, lanceert op DONDERDAG 1 september een nieuw Forum voor Nabestaanden en de herinneringswebsite ikdraagjemee.be

 

De herinneringswebsite ikdraagjemee.be is een plek om dierbaren te herdenken die overleden zijn door zelfdoding. Het Forum voor Nabestaanden is een ontmoetingsplaats voor nabestaanden die behoefte hebben om ervaringen, vragen en problemen met elkaar uit te wisselen. 

 

Elk jaar komen er in Vlaanderen ongeveer 26.000 nabestaanden na zelfdoding bij. De organisatie die deze mensen bijstaat en hulp biedt, Werkgroep Verder, liet twee nieuwe online tools ontwikkelen om met elkaar in contact te komen en steun en troost te vinden op moeilijke dagen. “Lotgenotencontact is zeer belangrijk voor nabestaanden. Lotgenoten vinden niet alleen begrip en steun bij elkaar, maar geven elkaar ook handvatten over wat kan helpen in het verwerkingsproces”, aldus Livia Anquinet, coördinator van Werkgroep Verder. 

 

Op de herinneringswebsite ikdraagjemee.be kunnen nabestaanden een herinneringspagina aanmaken voor hun overleden dierbare. Via foto’s, video’s en teksten kan men samen herinneringen ophalen en elkaar steun bieden.

 

Het nieuwe forum wijkt af van het bekende concept. Communicatie- design- en technologie-agency Kunstmaan inspireerde het ontwerp op een blogpagina. Via tags in plaats van onderwerpen per pagina, wordt het Forum voor Nabestaanden meer gebruiksvriendelijk.  

 

Communicatieverantwoordelijke Lore Vonck: “Via ikdraagjemee.be en het forum hopen we lotgenoten meer en op een eenvoudigere en veilige manier in contact te brengen met elkaar”. Jo Vandeurzen, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin sluit zich daar bij aan: ”Deze nieuwe en hedendaagse hulpmiddelen van Werkgroep Verder en Zelfmoord 1813, verruimen het aanbod om nabestaanden na zelfdoding bij te staan in hun rouw- en verwerkingsproces. Ze geven op een moderne manier uitvoering aan het Vlaams actieplan suïcidepreventie.”

 

Beide tools zijn te vinden op de portaalsite www.zelfmoord1813.be/nabestaanden


© Zelfmoord1813 - disclaimer