Richtlijnen suïcidepreventie

Richtlijnontwikkeling is één van de kerntaken van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP). Deze pagina biedt een overzicht van alle actuele richlijnen voor hulpverleners en beleidsmakers in de zorg.

Detectie en behandeling van suïcidaal gedrag

Suïcidepreventie bij ouderen

Zorgcontinuïteit voor suïcidale personen

Detectie en behandeling van suïcidaal gedrag

Om hulpverleners te ondersteunen bij de detectie en behandeling van suïcidaal gedrag ontwikkelde VLESP een multidisciplinaire suïcidepreventierichtlijn voor hulpverleners binnen de gezondheidszorg. Deze richtlijn bevat evidence-based aanbevelingen voor de opvang en zorg voor suïcidale personen en hun omgeving.

Thema’s die aan bod komen in de richtlijn zijn:

Ter ondersteuning van de richtlijn werd de e-learningwebsite 'SP-reflex' ontwikkeld: www.zelfmoord1813.be/sp-reflex. De belangrijkste aanbevelingen en richtlijnen kunnen via deze website op basis van e-learningmodules en praktijkoefeningen ingeoefend worden. Deze e-learningwebsite is gratis toegankelijk voor iedereen en komt in aanmerking voor accreditering door het RIZIV.

De volledige richtlijn is gratis te downloaden op de website SP-reflex of kan je in boekvorm bestellen via deze link. Er is ook een samenvatting van de richtlijn die je gratis kan downloaden.

top

Suïcidepreventie bij ouderen

Ouderen zijn een risicogroep met betrekking tot zelfdoding. Bovendien worden depressieve gevoelens en zelfmoordgedachten bij ouderen minder herkend omdat ze vaak toegeschreven worden aan de leeftijd. Om zorg- en hulpverleners te ondersteunen bij het herkennen, voorkomen en behandelen van zelfmoordgedachten bij ouderen, ontwikkelde VLESP praktijkadviezen voor de detectie en behandeling van suïcidaal gedrag bij ouderen. Volgende thema's komen hierin aan bod:

  • Cijfers, factoren en basisprincipes
  • Hoe zelfmoordgedachten herkennen en bespreken?
  • Welke interventies zijn aangewezen?
  • Mogelijkheden voor preventie
  • Beleidsadvies

De praktijkadviezen zijn gratis te downloaden en er werd ook een e-learningmodule gemaakt die gratis toegankelijk is via de e-learningwebsite SP-reflex.

top

Zorgcontinuïteit voor suïcidale personen

Deze leidraad van VLESP biedt aanbevelingen en tools ter verbetering van de continuïteit van zorg voor suïcidale personen. Centraal staan de samenwerking en informatieuitwisseling tussen verschillende zorginstanties en de follow-up van suïcidale personen.

De leidraad bestaat uit volgende onderdelen:

  • Wat zijn kritische momenten in de zorg voor suïcidale personen?
  • Wat zijn mogelijke taken van de verschillende betrokken professionelen? 
  • Welke tools en praktijkvoorbeelden zijn voorhanden?
  • Hoe ontwikkel en implementeer je netwerken en strategieën?
 

© Zelfmoord1813 - disclaimer