Professionele hulp zoeken

Je voelt je niet goed in je vel en je vreest dat je er zelf niet uit zal geraken. Je loopt misschien al een hele tijd rond met het gevoel dat het niet meer gaat en hebt mogelijk ook al heel wat geprobeerd. Weet dan dat er heel wat mensen klaar staan om naar je te luisteren en samen met jou te verkennen wat er mogelijk is.

Bij acute nood
Bij het aanpakken van de probleemsituatie

Bij acute nood

Top

Bij het aanpakken van de probleemsituatie

  • Je kan terecht bij je huisarts die je zelf kan helpen of je kan doorverwijzen naar een hulpverlener in je buurt. Dit kan een zelfstandig gevestigde hulpverlener zijn (zoals een psycholoog, psychiater, therapeut), of een officiële instantie voor geestelijke gezondheidszorg (zoals een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, Psychiatrische Afdeling van een Algemeen Ziekenhuis, Psychiatrisch Ziekenhuis, …).
  • Een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) is gespecialiseerd in de behandeling en preventie van geestelijke gezondheidsproblemen. Je kan er op afspraak (en bij voorkeur op verwijzing) terecht voor gespecialiseerde psychologische, sociale en psychiatrische hulp.
  • Bij een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) kan je terecht met allerlei vragen en problemen met betrekking tot welzijn: relaties, persoonlijke problemen, financiële of materiële problemen, vragen in verband met criminaliteit, ... . De toegang tot de CAW is laagdrempelig en de eerste hulp is gratis. Jongeren kunnen terecht bij een JAC of het Centrum voor LeerlingenBegeleiding (CLB).

De sociale kaart geeft een overzicht van alle vormen van sociale en psychologische hulpverlening die in jouw gemeente of regio beschikbaar zijn.

Voor meer informatie over geestelijke gezondheidszorg kan je terecht op Geestelijk Gezond Vlaanderen.

© Zelfmoord1813 - disclaimer